WORK > 2014

"Apeiron_6994"
"Apeiron_6994"
Glazed stoneware, multiple firings
16"x10"x10"
2014