WORK > 2014

"Apeiron_2_5005b"
"Apeiron_2_5005b"
Glazed stoneware, wood-fired
14"x12"x10
2014