WORK > 2014

"Apeiron_0994"
"Apeiron_0994"
Glazed stoneware, wood-fired
17"x13"x12"
2014