WORK > 2014

"Apeiron_2_3005"
"Apeiron_2_3005"
Glazed stoneware, multiple firings
14"x10"x7"
2014